Westander

2012-03-07

Westander kommer medverka på Nätrot'12.

Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Vårt ideal är "den demokratiske lobbyisten", som vill främja demokratin. Den demokratiske lobbyisten bidrar till en öppen och tydlig politisk process, hjälper även resurssvaga att påverka politiken och är själv en aktiv samhällsaktör. Westander har 23 anställda och ungefär 50 aktiva kundrelationer. Westander har kollektivavtal. Läs mer eller beställ Westanders pr-handbok på www.westander.se.

Om konferensen

Netroots organiserar i Sverige närmare 700 progressiva nätaktivister. Konferensen är från amerikansk förlaga och syftar till att skapa nya kontakter och utöka utbytet aktivister emellan får att bli effektivare i sin påverkan på den politiska debatten. Konferensen är öppen för alla progressiva opinionsbildare.

Från programmet

Från programmet