Programbladet

2012-04-23

Såhär ser det ut, programbladet för konferensen. I det finns, förutom all praktisk information, ett par programpunkter som inte presenterats tidigare.

Om konferensen

Netroots organiserar i Sverige närmare 700 progressiva nätaktivister. Konferensen är från amerikansk förlaga och syftar till att skapa nya kontakter och utöka utbytet aktivister emellan får att bli effektivare i sin påverkan på den politiska debatten. Konferensen är öppen för alla progressiva opinionsbildare.

Från programmet

Från programmet