Ordens makt i den politiska debatten

2012-03-11Det nya arbetarpartiet. Välfärdens kärna. Utanförskap. Skattelättnad. Problemformuleringarna sitter inbyggda i orden. Det kallas framing, eller budskapsinramning, och är centralt för lyckad opinionsbildning. Men hur går det till? Och varför fungerar det?

Sara Gunnerud förklarar hur språk och tankar påverkar varandra, och reder ut vad som gjort Moderaternas kommunikation så framgångsrik. Det bästa av allt: du kan också använda samma tekniker, utan att manipulera. Sara visar också hur progressiva kan avslöja högerns agenda, bortom retoriken.

DAG: Lördag
TID: 15:00
PLATS: Palmesalen

Om konferensen

Netroots organiserar i Sverige närmare 700 progressiva nätaktivister. Konferensen är från amerikansk förlaga och syftar till att skapa nya kontakter och utöka utbytet aktivister emellan får att bli effektivare i sin påverkan på den politiska debatten. Konferensen är öppen för alla progressiva opinionsbildare.

Från programmet

Från programmet