Arbetarnas Bildningsförbund

2012-01-03


Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) har alltid varit en varm anhängare av gräsrotsaktivism.

ABF är Sveriges största studieförbund och finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.

Varje år deltar 750 000 personer i ABFs cirkel- och kursverksamhet, nära 700 000 besöker föreläsningar och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten.

Var och en har sin egen relation till ABF, och det är precis så det ska vara. ABF utgår från varje individs intressen och behov. Förbundet vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur, och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor.

Om konferensen

Netroots organiserar i Sverige närmare 700 progressiva nätaktivister. Konferensen är från amerikansk förlaga och syftar till att skapa nya kontakter och utöka utbytet aktivister emellan får att bli effektivare i sin påverkan på den politiska debatten. Konferensen är öppen för alla progressiva opinionsbildare.

Från programmet

Från programmet