Conny Communication

2012-03-12

Conny Communication är ett ungt och innovativt företag med fokus på bevakning och analys av sociala medier. Conny Communication kommer medverka på Nätrot'12 med ett seminarium om hur man bevakar sina favoritområden.


Om Conny Communication: Genom ett egenutvecklat verktyg bevakas digitala kanaler med en täckning och analysfunktionalitet som direkt kan kopplas till kundens affär.

Conny Communication grundandes 2009 av tre unga entreprenörer som efter ett antal år i branschen såg möjligheten att skapa ett företag med en prisvärd produkt, en sund företagskultur med fokus på kunden och en chans att ha riktigt roligt tillsammans.

Conny Communication består idag av 9 Connysar som tillsammans med deras kunder växt till den ledande sociala medieanalytikern på den svenska marknaden. Med den ständiga utmaningen att skapa mätbarhet i sociala medier tror Conny Communication på att lyssna till varje kunds behov och inte enbart förlita sig till volymmått eller bristfällig AI med automatiska värderingar

Om konferensen

Netroots organiserar i Sverige närmare 700 progressiva nätaktivister. Konferensen är från amerikansk förlaga och syftar till att skapa nya kontakter och utöka utbytet aktivister emellan får att bli effektivare i sin påverkan på den politiska debatten. Konferensen är öppen för alla progressiva opinionsbildare.

Från programmet

Från programmet