Arenagruppen

2012-02-29

Arenagruppen kommer medverka på Nätrot'12. Arenagruppen är partipolitiskt obundna och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för att så många som möjligt kan delta i samtalen om vår gemensamma framtid.

Arenagruppen består av tidskriften Arena, webbtidningen Dagens Arena, tankesmedjan och seminarieverksamheten Arena Idé, bokförlagen Atlas och Premiss, kursverksamheten Arenauniversitetet, arbetsmarknadsprojektet Arena Skolinformation och mediebolaget Arena Medier, som producerar tidningar på uppdrag och i samarbete med andra organisationer.

Läs mer: www.arenagruppen.se/

Om konferensen

Netroots organiserar i Sverige närmare 700 progressiva nätaktivister. Konferensen är från amerikansk förlaga och syftar till att skapa nya kontakter och utöka utbytet aktivister emellan får att bli effektivare i sin påverkan på den politiska debatten. Konferensen är öppen för alla progressiva opinionsbildare.

Från programmet

Från programmet