Lär känna dina läsare

2012-01-06

De flesta bloggare använder statistikverktyg för att få en bild av sina läsarskaror. Men vad döljer sig bakom siffrorna?

De flesta gör kvantitativa mätningar, få gör kvalitativa mätningar. Samhällspolitiska bloggare skiljer sig från bland annat mode- och livsstilsbloggare eftersom det ofta inte är hur många som läser ett inlägg som räknas. Det är vem eller vilka som läser ett inlägg som räknas. Det räcker med att ha en läsare för att nå ut med ditt budskap så länge det är rätt läsare. Genom att behärska din statistik så kan du anpassa din opinionsbildning och mäta ditt genomslag i samhällsdebatten.

Johan Westerholm, framgångsrik bloggare och tidigare underättelseofficer berättar hur statistiken kan användas.

DAG: Lördag
TID: 13:00
PLATS: Erlanderrummet

Om konferensen

Netroots organiserar i Sverige närmare 700 progressiva nätaktivister. Konferensen är från amerikansk förlaga och syftar till att skapa nya kontakter och utöka utbytet aktivister emellan får att bli effektivare i sin påverkan på den politiska debatten. Konferensen är öppen för alla progressiva opinionsbildare.

Från programmet

Från programmet